ראשי://בעלויות בתי ספר
בעלויות בתי ספר 2018-06-12T09:39:18+00:00

בעלויות חינוך

בעלויות חינוך הינם גופים (בד"כ עמותות אך גם חל"צ ואחרים) שהתאגדו על מנת לנהל מוסד חינוכי בין אם גן ילדים, בית ספר יסודי או חטיבה ותיכון.  בד"כ העמותות מתנהלות תחת מעטפת תיקצובית של משרד החינוך במסגרת מוכש"ר או מוסד פטור.

משרדנו התמחה במתן שרותים לבעלויות השונות, בכל מיני צורות סגנונות ואופני ביצוע.

להלן דוגמאות לשרות אותו אנו מעניקים לבעלויות, הפעילות יכולה להתבצע במשרדנו או במתחם הבעלות עצמה, וניתן להתחבר לחלק מהשרותים:

 • לשכת שכר – ביצוע שכר מדורג ע"פ כללי משרד החינוך (מורים, גננות, סייעות, מנהלים ,עובדי מזכירות , מטבח וכו')
 • משאבי אנוש – הקצאת שעות בתוך בית הספר לטיפול בשאלות מורים, פרופיל, ריכוז החומר הכולל לצורך הכנת השכר וכו'.
 • הנהלת חשבונות – רישומי הנהלת חשבונות, עד למצב של מאזן בוחן לביקורת רו"ח.
 • גזברות – הכנת תשלומים, סבב אישורים , הפקת שקים ומס"ב.
 • גביה – גביה מההורים, (שכר לימוד, חוגים, ארוחות, הסעות וכד'), הפקת קבלות, מס"ב גביה, וכו'
 • חשבות – ניהול מערך החשבות, ובתוך כך בניית תקציב ובקרה, מעקב תקציבי, דוחות וכד'.
 • ועדת הנחות – בעלויות רבות מקיימות מערך הנחה לתשלומי הורים ע"פ כללים שהעמותה קובעת לעצמה ע"פ מאפיינים רבים כגון מצב סוציואקנומי, עידוד ומבחנים שונים. ביחד עם זאת מעוניינת הבעלות על שמירת אנונימיות לגבי שמות מקבלי ההנחה. משרדנו הקים צוות בו נמצאים שני רואי חשבון ועובדת סוציאלית המנתחים את הבקשות לדוח אחיד אנונימי שייתן מענה לרצון הצדדים.
 • ביקורת פנים – בעלויות בהיקף מעל 10 מיליון ₪, יכולות לקבל ממשרדנו שרות שיעמוד בדרישות החוק, תוך קביעת היקף שעות ביקורת שנתית ותוכנית עבודה מאושרת ע"מ להפיק את המיטב מהביקורת.
 • גוף מבקר – בעלות יכולה להתקשר עם רו"ח על מנת שישמש כגוף מבקר במקום ועדת הביקורת. אנחנו נסרוק את הדוחות הכספיים הדוחות השונים והפרוטוקולים, נתמקד ונרחיב במספר נקודות נוספות שעולות מהסקירה ויופק דוח גוף מבקר.
 • ביקורת דוחות כספיים – ביקורת רואה חשבון שנתית של דוח כספי לבעלות.

למשרדנו שותפים עסקיים מהמובילים בתחום המשלימים את השרותים הניתנים על ידינו, ובהם :

 • שרותים משפטיים – שני משרדי עורכי דין מובילים בתחומים ספציפיים של : דיני עבודה עובדי הוראה, רשם העומותות, ומיסים .
 • מיקסום תיקצוב – מומחים מתחום החינוך המנהלי אשר עוזרים בבניית מערכת השעות, בניית תוכניות הלימודים, מקסום פרופיל, טיפול ברישיונות, ביקורות וכד'
WhatsApp chat