ראשי:/מגזר שלישי מלכ״רים
מגזר שלישי מלכ״רים 2018-06-10T09:21:34+00:00

מגזר שלישי – מלכ"רים

"המגזר השלישי" הוא מגזר פעילות במשק הכולל את הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח שאינם חלק ממוסדות המדינה והשלטון המקומי.
טיפול בהיבטי החשבונאות והמיסוי האופייניים לעמותות, חברות לתועלת הציבור, אגודות ומלכ"רים דורש התייחסות מיוחדת, ניסיון מקצועי, וידע מעמיק.

למשרדנו נסיון וידע רב שנים בגופים הבאים:

 • עמותות
 • חברות לתועלת הציבור (חל"צ)
 • אגודות חקלאיות ואחרות
 • אגודות עותומניות
 • איגודים מקצועיים
 • סיעות מפלגות ובחירות מקדימות (פריימריז)
 • רשימות לרשויות המקומיות
 • בעלויות – גופים המנהליים בתי ספר מוכש"ר ומוסדות פטור
 • עמותות ספורט

השירותים העיקריים הניתנים על-ידי המשרד ללקוחות המגזר השלישי, הינם כמפורט להלן:

 • ביקורת דוחות כספיים.
 • הנהלת חשבונות וחשבות שכר, בעיקר שכר מדורג, התמודדויות עם ביקורות (משרד החינוך, משרד הכלכלה וכו').
 • שרותי outsourcing – אצלנו במשרד או אצלכם , שרותי הנהלת חשבונות, גביה, לשכת שכר, תקציב תזרים ובקרה.
 • שירותי מיסוי, לרבות: תכנון מס מוקדם, מע"מ, ניכויים, מיסוי מקרקעין, סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין תרומות ומתן שירותי מיסוי שוטפים, הכרה כגוף ציבורי, הכרה כאיגוד מקצועי.
 • מתן יעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים, אישורים שוטפים ופתרונות לסוגיות מיוחדות
 • הכנת חוות דעת בתחומי חשבונאות, מיסוי ותחומים מקצועיים אחרים
 • סיוע בהכנת בקשות לתמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים, והוצאת אישורים רלוונטיים
 • ייצוג לקוחות בדיונים ברשות המיסים ורשות התאגידים
 • עריכת דוחות כספיים שנתיים, בהתאם לכללי חשבונאות ודיווח מקובלים
 • ביקורת פנימית וגוף מבקר (כהגדרתו בחוק העמותות)
 • דיווחים:  לרשם העמותות , מבקר המדינה, משרדי ממשלה וכד'.

דוגמאות:

 • מוסדות חינוך –  נוכל להעמיד עובד אשר יגיע לבית הספר, יבצע הנהלת חשבונות, הפקת תשלומים שקים ומס"ב, גביה מההורים, ביצוע שכר מדורג, ריכוז שכר וכו', בנוסף למשרדנו שותפות מקצועית עם מומחים לחינוך הן מהצד המשפטי והן המהצד הכלכלי של מיקסום התקצוב הממשלתי.
 • עמותת ספורט – יש לכם פעילות לילדים ונוער? נבצע גביה, הנהלת חשבונות , שכר.
 • איגוד מקצועי –  פעילות להכרה בגוף כאיגוד מקצועי ע"פ החוק.
 • בחירות לרשויות – באפשרותנו לבצע פעילות גזברות ( ספקים, שכר, חוזים התקשרויות , פרסום , כנסים וכו), פעילות הנהלת חשבונות  ע"פ הנחיות מבקר המדינה, הגשת דוחות ודיונים מול מבקר המדינה.
WhatsApp chat