ראשי:/אקטואריה וחוות דעת
אקטואריה וחוות דעת 2018-06-08T04:03:59+00:00

אקטואריה היא שימוש בטכניקות מתמטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות בהן משולבים מצבים של אי ודאות. התכנון האקטוארי כולל בין היתר: הכנת ניתוחים של מצבים כלכליים וגיבוש תחזיות פיננסיות, הכנת מאזנים אקטואריים וקביעת שווי, קביעת עתודות ביטוח פנסיה ועוד.

 השירותים שלנו:

  • דוחות לבתי משפט בעיקר בנושאי משפחה. איזונים, תשלומי מזונות, חישובים  שונים וכד'.
  • חישוב חבויות המעביד כלפי עובדיו : פיצויי פיטורים לעובדים, וזכויות עובדים.
  • גיבוש וניהול מסד נתונים של התחייבויות המעביד כלפי העובדים.
  • הערכת סכומים לפדיון ימי מחלה.
WhatsApp chat