ראשי://ביקורת פנים
ביקורת פנים 2018-06-12T09:15:39+00:00

ביקורות פנים

ביקורת הפנים עוסקת בבדיקת התנהלותו של הארגון מהביטי בקרה תוך דגש על בקרה חשבונאית וזאת על מנת לקדם את השגת מטרותיו  של הארגון בצורה תקינה.

הביקורת הפנימית בודקת האם פעולות המבוצעות בארגון מתבצעות בהתאם לחוק ולנהלים, וכן מוודאת שהארגון פועל באופן נבון, יעיל וחסכוני. אנו עוסקים בביקורת תפעולית מקיפה, בה אנו בודקים לעומק את טיבן של פעולות הארגון, בכל התחומים שבהם הוא עוסק.

משרדנו מציע בין היתר, את השירותים הבאים:

  • שירותי ביקורת פנימית
  • סיוע בבניית יחידת ביקורת פנימית בארגון תוך התאמתו לארגון
  • גיבוש המלצה לתוכנית עבודה רב שנתית/שנתית על בסיס המיפוי והניתוח הנ"ל
  • תכנון הביקורת, ביצוע ביקורות ודיווחן

ביקורת פנימית בעמותות – בעקבות התיקון לחוק בו על עמותה בעלת היקף כספי מעל 10 מיליון ₪ חייבת במבקר פנימי, משרדנו מציע שרות ביקורת פנים בהיקף שיקבע עם העמותה,  תוך בניית תוכנית ביקורת רב שנתית, שיהיה אפקטיבי ויעמוד בדרישות החוק מצד א' אך יהיה סביר להיקף העמותה מצד ב'.

גוף מבקר

ניתן בעמותות להחליף את ועדת הביקורת בגוף מבקר.

בתור גוף מבקר משרדנו נותן שרות ביקורת לעמותה ודיווח לרשם העמותות.

הביקורת ראשית תתמקד בארועים השוטפים קרי מעבר על הדוחות הכספיים, על הפרוטוקולים, על הפעילות והדיווחים לשנת הביקורת. בנוסף, תורחב הביקורת (בהתאם למספר שעות העבודה המוקצות) לתחומים נוספים ולהרחבת נקודות שעלו בסקירה או לבקשת הנהלת העמותה, ולבסוף יופק דוח הגוף המבקר לעמותה.

WhatsApp chat