ראשי://גוף מבקר
גוף מבקר 2018-06-12T09:11:51+00:00

גוף מבקר

בעמותות ניתן להחליף את ועדת הביקורת בגוף מבקר.

בתור גוף מבקר משרדנו נותן שרות ביקורת לעמותה ודיווח לרשם העמותות.

הביקורת ראשית תתמקד בארועים השוטפים קרי מעבר על הדוחות הכספיים, על הפרוטוקולים, על הפעילות והדיווחים לשנת הביקורת. בנוסף, תורחב הביקורת (בהתאם למספר שעות העבודה המוקצות) לתחומים נוספים ולהרחבת נקודות שעלו בסקירה או לבקשת הנהלת העמותה, ולבסוף יופק דוח הגוף המבקר לעמותה.

WhatsApp chat