Loading...
עמוד ראשי 2018-06-06T03:16:26+00:00
לחץ כאן

ביקורת ומיסוי?

אנחנו פה בשבילך!

ביצוע עבודות ביקורת לחברות וארגונים, כולל מאזנים מאוחדים, מגזרים ומט"ח.

ובכלל זה מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים, דוחות התאמה לצרכי מס, דוחות מעקב תקציבי ודוחות ביצוע לרשויות.

התמחויות במגוון ענפי המשק ובכללם: ייצור ומסחר, נדל"ן והייטק , מקצועות חופשיים והמגזר השלישי (עמותות מלכרים אגודות וארגונים)

לחץ כאן
לחץ כאן

מועמד לרשות העירייה?

אנחנו פה בשבילך!

חוק מימון בחירות קובע כי מתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות יהיו זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה. המימון יינתן רק לאחר מילוי הוראות החוק.

לצורך מילוי הוראות החוק יש לנהל ספרי חשבונות ע"פ הנחיות החוק והוראות מבקר המדינה.

למשרדנו ניסיון של 25 שנה בליווי חשבונאי למפלגות ולמועמדים בבחירות לרשויות מקומיות ובבחירות מקדימות לכנסת ישראל.

משרדנו מספק מגוון שרותים לניהול תקין של מערכת הבחירות.

לחץ כאן
לחץ כאן

זקוק לשירות חשבות?

אנחנו פה בשבילך!

לכל ארגון דרושים שירותי חשבות וניהול כספים איכותיים.
צרכי הארגון משתנים כל העת בהתאם להתפתחות העסק, ולכן יש צורך ברואה חשבון המבין את ההתפתחויות ונותן שרות וייעוץ בהתאם.
ההתמחות שלנו יחד עם הניסיון הרב שצברנו מאז הקמתנו, מאפשרים לכם להנות מסל של שירותי חשבות וניהול כספים בהתאם לצרכי הארגון המשתנים.
שירותי החשבות וניהול הכספים ניתנים במיקור חוץ (OUTSOURCING)  מנוהלים ע"י רו"ח אליעזר שוק, אחראי על תחום החשבות בפירמה.

לחץ כאן
WhatsApp chat