ראשי:/שירותי הפירמה
שירותי הפירמה 2018-02-07T06:42:09+00:00

ביקורת ומיסוי

 • ביקורות וסקירה של דוחות כספיים

 • ייעוץ שוטף בנושאי מס

 • ייצוג בפני שלטונות המס

 • מיסוי הפרט

הנהלת חשבונות

 • עצמאים

 • בעלויות חינוך

 • חברות

 • עמותות

 • רשימות לרשויות

חשבות

 • שירותי מיקור חוץ (outsourcing)

 • הנהלת חשבונות

 • גבייה

 • תשלומים

 • דוחות ביצוע

 • תקציב ובקרה

 • הקמת חברות

 • חשב מלווה

חשבות שכר

 • ביצוע שכר

 • שכר דרוגים

 • ייעוץ דיני עבודה

 • בודק שכר

 • ביקורת שכר

 • מסלקה פנסיונית

 • פדיון ימי מחלה

מגזר שלישי

 • עמותות

 • חל"צ

 • איגודים מקצועיים

 • מפלגות ורשימות לכנסת

 • רשימות מוניציפליות

 • בעלויות ומוסדות חינוך

 • אגודה עותומנית

 • ביקורת פנים

 • גוף מבקר

 • ועדת הנחות

 • מועצות דתיות

ביקורות פנים

 • עמותות

אקטואריה וחוו'ד

 • חוות דעת לבתי משפט

 • חישובי אקטואריה לעורכי דין לדיני משפחה

 • פתיחת חברות

 • דיווחים לרשם החברות

 • דיווחים לרשם העמותות

מטבעות קריפטוגרפיים

  WhatsApp chat